top of page
Credit Assessment

שירותי ניהול כלכלי לעסקים

כן, אפשר לעבוד עם מנהלת כלכלית חיצונית, מנוסה ואמינה שניתן להפקיד בידיה את ליבת הניהול הכלכלי של העסק וליהנות מיד מכוונת, דיסקרטיות מלאה, צמיחה והתייעלות.
אני מנהלת כאשת אמון, את כל מה שעסק צומח צריך:  בניית תקציב שנתי ובחינת התקציב מול הביצוע; 
ניתוחי כדאיות כלכלית; בחינת היבטים כלכליים בחוזים, מכרזים והתחייבויות; איחוד של כלל המחלקות בעסק וסיוע בבניית תכנית עבודה יעילה.

צרו קשר עוד היום, ותופתעו לגלות שהתהליך דורש מכם הרבה פחות מאמץ מכפי שחשבתם.
bottom of page