top of page

מרעיון עסקי לעסק רווחי

קיימים אינסוף רעיונות עסקיים טובים, אך חשוב שאלו ייבחנו בכדאיותם הכלכלית וינוהלו במסגרת תכנית ברורה לרווחיות ראויה.

הליווי הכלכלי מיועד, בין היתר, לבחון ולהציג פתרונות בהיבטים הבאים:

  • בדיקת היתכנות לפתיחת עסק חדש. 

  • בניית תכנית כלכלית לצמיחה ראלית. 

  • ביצוע תחזיות להכנסות והוצאות. 

  • קביעת יעדים לרווח. 

  • בחינת כדאיות כלכלית משיקולי עלות-תועלת. 

  • בניית תכנית כלכלית לטווח הקצר ולטווח הארוך. 

  • תמחור של המוצרים.

  • מיקוד בקהל היעד הראוי ובמוצרים הכדאיים ביותר.

Business Growth
צרו קשר עוד היום, ותופתעו לגלות שהתהליך דורש מכם הרבה פחות מאמץ מכפי שחשבתם.
bottom of page